Ez a változat (2022/08/13 13:28 ) piszkozat.Anonimous)
Jóváhagyások: 0/1

FIXME Az oldal még nincs teljesen lefordítva. Kérjük, segítsen a befejezésében!
(Töröljük ezt a bekezdést a fordítás elkészültekor)

Freefall 2886

Faraday ketrecén kívülről
[!0.987]2016-11-07

2886.png
A rendőrfőnök beszélni akar majd veled.
Ne feledkezz meg a memóriadömpingről.
Köszönöm.
Clippy volt a tartalék. Egy robot szoftveres fegyverekkel arra az esetre, ha rosszul mennénk. Nagyon fontos, hogy egy ilyen rendszer működjön, ha valaha is szükség lesz rá.
Oh, oh. Arra gondolsz, amire én?
Egy szóval. Redundancia.


Színezd George Peterson

Florence hands Mr. Ishiguro the bait server used to download Clippy and asks him for a copy of his memory to find out what happened to her while she was unconscious -Ishiguro promised to talk to the chief about it. She can't just watch it that way also because Clippy's memory contains a lot of confidential information about EA. (from the CTC forum). (KALDYH)

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies